ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดักมาร์แห่งโบฮีเมีย"

พระราชบิดาของเจ้าหญิงมาร์เคตา คือ [[พระเจ้าออทโทคาร์ที่ 1 แห่งโบฮีเมีย|ออทโทคาร์ที่ 1]] ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์โบฮีเมีย|ดยุกแห่งโบฮีเมีย]]ในปีค.ศ. 1192 แต่ในปีค.ศ. 1193 ทรงถูกปลดจากตำแหน่งจากภัยทางการเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ พระองค์และราชวงศ์ได้ออกจาก[[โบฮีเมีย]] พระชายาของพระองค์คือ [[อเดเลดแห่งไมเซิน]] และพระโอรสธิดาได้ไปประทับที่ราชสำนักของพระเชษฐาในพระนางอเดเลด คือ [[อัลเบร็ชท์ที่ 1 มาร์เกรฟแห่งไมเซิน]] ออทโทคาร์ทรงกลายเป็นทหารรับจ้างของจักรพรรดิเยอรมัน ในปีค.ศ. 1197 ออทโทคาร์ได้รับตำแหน่งดยุกแห่งโบฮีเมียเป็นครั้งที่สอง และได้ขึ้นเป็นกษัตริย์โบฮีเมียในปีค.ศ. 1198 กษัตริย์ออทโทคาร์ที่ 1 ทรงละทิ้งพระราชินีอเดเลดด้วยการหย่าร้างในปีค.ศ. 1199 จาก[[การร่วมสายโลหิตกัน]] และหลังจากนั้นหนึ่งปีทรงอภิเษกสมรสใหม่กับ[[คอนสแตนเซียแห่งฮังการี|เจ้าหญิงคอนสแตนเซียแห่งฮังการี]]{{sfn|Earenfight|2013|p=175}} กระบวนการนี้มีส่วนช่วยให้พระองค์ยกระดับตำแหน่งจากดยุกมาเป็นพระมหากษัตริย์ตาม[[พระราชกฤษฎีกาทองแห่งซิชิลี]]
 
อดีตพระราชินีอเดเลดไม่ทรงสละสิทธิของพระนาง ในปีค.ศ. 1205 พระนางเสด็จกลับไปยัง[[ปราก]]ชั่วคราว ในช่วงนั้นกษัตริย์ออทโทคาร์ทรงให้เจ้าหญิงมาร์เคตา พระราชธิดาอภิเษกสมรสกับ[[พระเจ้าวัลเดมาร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก]] พระมเหสีองค์ใหม่ของพระองค์คือ พระราชินีคอนสแตนเซียมีประสูติกาลพระโอรสซึ่งต่อมาคือ [[สมเด็จพระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย|พระเจ้าเวนสเลาสที่ 1 แห่งโบฮีเมีย]]ในปีเดียวกัน อดีตพระราชินีอเดเลดเสด็จออกจาจากโบฮีเมีย และสิ้นพระชนม์ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น
 
==สมเด็จพระราชินี==
 
9,455

การแก้ไข