ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] (20 มีนาคม พ.ศ. 2279 — 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
# [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] (19 กันยายน พ.ศ. 2286 — 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2346)
และมีพระโอรสธิดาอีก 2 พระองค์ ที่ประสูติแต่พระน้องนางของพระอัครชายา (หยก) มีชื่อว่า (กู่) ตามเอกสารเดิมที่อยู่ใน[[จังหวัดอุทัยธานี]] ได้แก่คือ
# [[พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี]] (สิ้นพระชนม์ราว พ.ศ. 2370)
# [[สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา]] (พ.ศ. 2303 — 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2350)
5,262

การแก้ไข