ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ย้อนการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไข)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
{{Infobox Government agency
|agency_name = ราชการข่าวกรองลับ
|type =ตัวแทนประเทศไทยสากลลับ
|nativename = พ.ต.อ.ประดู่ คำหงษา
|nativename_a =
|nativename_a = จากกองบังการตำรวจปราบปรามยาเสพติดราชการไทย
|nativename_r =
|seal =