ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น"

น่ารัก
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(น่ารัก)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ไพรัตน์||ศิริปัญญา จันทิหล้า
|-
|พกา||กมลวรรณ ศรัตพะยูน
|รุจี||ชนิดา สุภาพันธ์
|-
|พลอย (ลูกของลวิตา)||ด.ญ.โบร์น่า รสิกา คันนิ่งแฮม
ผู้ใช้นิรนาม