ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ"

(สต[็๊]?อ[กค]โฮ(ล์)?ม→สต็อกโฮล์ม)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|-
! ครั้งที่ || เมืองที่จัดการแข่งขัน || ประเทศที่ตั้ง || วันที่จัดการแข่งขัน || ข้อสอบและข้อสอบตัวอย่าง
 
|-
| 52 || [[อิสตันบูล]] || {{flagicon|Turkey}} [[ตุรกี]] || 23-29 กรกฎาคม 2563<ref>52nd INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD https://icho2020.tubitak.gov.tr/ </ref>||
*[https://icho2020.tubitak.gov.tr/storage/preparation%20problems/IChO%202020%20Preperatory%20Problems.pdf ข้อสอบตัวอย่าง]
*[https://icho2020.tubitak.gov.tr/storage/IChO%202020%20Problems/IChO%202020%20Problems.pdf ข้อสอบภาคทฤษฎี]
*ไม่มีข้อสอบภาคปฏิบัติ
 
|-
| 51 || [[ปารีส]] || {{flagicon|France}} [[ฝรั่งเศส]] || 21-30 กรกฎาคม 2562<ref>51st INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD https://icho2019.paris/en/ </ref>||
*[https://icho2019.paris/wp-content/uploads/2019/06/PP_icho51_booklet_20190603.pdf ข้อสอบตัวอย่าง]
*[https://icho2019.paris/wp-content/uploads/2019/07/IChO2019_TheoreticalTasks_official.pdf ข้อสอบภาคทฤษฎี]
*[https://icho2019.paris/wp-content/uploads/2019/07/IChO2019_PracticalTasks_official.pdf ข้อสอบภาคปฏิบัติ]
 
|-
| 50 || [[ปราก]] และ[[บราติสลาวา]] || {{flagicon|Czech Republic}} [[เช็กเกีย]] และ {{flagicon|Slovakia}} [[สโลวาเกีย]] || 19-29 กรกฎาคม 2561<ref>50th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD https://50icho.eu </ref>||
*[http://50icho.eu/wp-content/uploads/2018/06/PrepProblems-50-IChO-Theoretical_20180601.pdf ข้อสอบตัวอย่างภาคทฤษฎี]
*[http://50icho.eu/wp-content/uploads/2018/06/PrepProblems-50-IChO-Practical_20180601.pdf ข้อสอบตัวอย่างภาคปฏิบัติ]
*[http://50icho.eu/wp-content/uploads/2018/08/Theoretical-Problems-50-IChO_final_sol.pdf ข้อสอบภาคทฤษฎี]
*[http://50icho.eu/wp-content/uploads/2018/08/Practical-Problems-50-IChO_final_sol.pdf ข้อสอบภาคปฏิบัติ]
 
|-
| 49 || [[นครปฐม]] || {{flagicon|Thailand}} [[ไทย]] || 5-15 กรกฎาคม 2560<ref>49th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD http://icho2017.sc.mahidol.ac.th//</ref>||
*[https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/pdf/49th_IChO_PreparatoryProblem.pdf ข้อสอบตัวอย่าง]
*[https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/pdf/IChO2017_TheoreticalTasks.pdf ข้อสอบภาคทฤษฎี]
*[https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/pdf/IChO2017_PracticalTasks.pdf ข้อสอบภาคปฏิบัติ]
 
|-
| 48 || [[ทบิลิซี]] || {{flagicon|Georgia}} [[จอร์เจีย]] || 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559||
2,244

การแก้ไข