ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

บันทึก การแก้ไข
(บันทึก การแก้ไข)
(บันทึก การแก้ไข)
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
{{Infobox organization
|name = ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
|name = สภากาชาดไทย
|image = [[File:Logo-Blooddonationthai.png|frameless|]]
|image_border =
|size = 200px
|alt = กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว
|caption = สัญลักษณ์ของสภากาชาดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
|map =
|msize =
|abbreviation =
|motto =
|formation = 2618 เมษายนมกราคม พ.ศ. 24362495
|extinction =
|type = องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
|location = 1871 [[ถนนอังรีดูนังต์]] แขวงปทุมวัน<br> [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|region_served =
|membership = [[สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ]]
|language = [[ภาษาไทย]]
|main_organ =
|num_volunteers =
|budget =
|website = [httphttps://wwwblooddonationthai.redcross.or.thcom/ www.redcross.orblooddonationthai.thcom]
|remarks =
|leader_name=[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
|leader_title= สภานายิกา
|leader_name2=[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]
|leader_title2=อุปนายิกา<br>ผู้อำนวยการ
|leader_name3=[[แผน วรรณเมธี]]
|leader_title3=เลขาธิการ
}}
 
'''ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' [https://goo.gl/maps/E8vujVbxaBxjMAst7 แผนที่] เป็นหน่วยงานในสังกัด[[สภากาชาด]]ที่มีหน้าที่ในการจัดหา[[โลหิต]]ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่ว[[ประเทศไทย]] มีทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต โดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศไทย<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg</ref>
 
== ประวัติ ==
 
[[File:อาคารรังสิตานุสรณ์.jpg|thumb|left|อาคารรังสิตานุสรณ์]]
 
* '''18 มกราคม พ.ศ. 2495''' หน่วยงานบริการโลหิตของสภากาชาดไทยเริ่มกิจการขึ้นอย่างเป็นทางการ
 
* '''พ.ศ. 2496''' สร้าง '''อาคารรังสิตานุสรณ์'''<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg</ref> เพื่อใช้เป็นที่ทำการแผนกบริการโลหิต
 
* '''12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496''' เริ่มการรับบริจาคโลหิตในระยะแรก ณ ตอนนั้นมีผู้บริจาคเพียงวันละ 6-8 ราย
* '''27 มีนาคม พ.ศ. 2552''' เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้เป็นอาคารที่ทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จวบจนปัจจุบัน
 
== ทำเนียบผู้บริหารศูนย์บริหารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ==
 
[[File:แผนที่ภาคบริการโลหิต.jpg|thumb|right|แผนที่ภาคบริการโลหิตทั่วประเทศไทย]]
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
* ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต
*งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
* '''รูปทำเนียบผู้บริหารศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ'''<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg</ref>
 
== ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ==
* '''พ.ศ. 2496 – 2517''' นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์
 
{| class="wikitable" width=100%
* '''พ.ศ. 2517 – 2524''' ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญธรรม สุนทรเกียรติ
|-
!colspan = "2" style = "background: Crimson; color:white; " | ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
|-
! style = "background: #FFDDF4; color:black; " | รายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #FFDDF4; color:black; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| 1. นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์
| พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2517
|-
| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญธรรม สุนทรเกียรติ
| พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2524
|-
| 3. แพทย์หญิง ประไพ ชูโต
| พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528
|-
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร
| พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2541
|-
| 5. แพทย์หญิง ศรีวิไล ตันประเสริฐ
| พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
|-
| 6. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ
| พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549
|-
| 7. แพทย์หญิง สร้อยสอางค์ พิกุลสด
| พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559
|-
| 8. นาวาโทหญิง แพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
| พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
|-
| 9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร
| พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
|-
| 10. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
| พ.ศ. 2562 - [[ปัจจุบัน]]
|}
 
* '''พ.ศ. 2524 – 2528''' แพทย์หญิงประไพ ชูโต
 
* '''พ.ศ. 2528 – 2541''' ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
 
* '''พ.ศ. 2541 – 2544''' แพทย์หญิงศรีวิไล ตันประเสริฐ
 
* '''พ.ศ. 2544 – 2549''' แพทย์หญิงรัชนี โอเจริญ
 
* '''พ.ศ. 2549 – 2559''' แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด
 
* '''พ.ศ. 2559 – 2562''' นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
 
* '''พ.ศ. 2562 – 2563''' ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
 
* '''พ.ศ. 2563 – ปัจจุปัน''' รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
 
== ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ==
*'''ดำเนินงาน รับบริจาคโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต ตรวจ NAT ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายโลหิต ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่'''
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
** ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต
*'''ดำเนินงานรับบริจาคโลหิตเพียงอย่างเดียว'''
**งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[กาชาด]]
* [[สภากาชาดไทย]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
[https://blooddonationthai.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย]
 
[[หมวดหมู่:กาชาด]]
35

การแก้ไข