ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร่างรัฐบัญญัติชนโลกบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ถ้า คฤห จะเขียนว่า griha หรือ grha)
 
'''ร่างรัฐบัญญัติชนโลกบาล''' ({{lang-en|Jan Lokpal Bill}}) หรือชื่อเต็มว่า '''ร่างรัฐบัญญัติเพื่อจัดให้มีการก่อตั้งสถาบันโลกบาลสำหรับสอบสวนข้อกล่าวกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและสำหรับการทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว''' (Bill to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith)<ref name="LokpalPDF">{{cite web|url=http://persmin.gov.in/Lokpal/DraftLokpalBill2011.pdf|title=The Lokpal Bill Draft version, June 21, 2011|accessdate=16 August 2011|date=21 June 2011}}</ref> หรือ '''ร่างรัฐบัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินของพลเมือง''' (Citizen's Ombudsman Bill) เป็นร่างกฎหมายที่นักกิจกรรมประชาสังคมกลุ่มหนึ่งจัดทำขึ้น เพื่อให้มีการก่อตั้ง "ชนโลกบาล" หรือหน่วยงานอิสระสำหรับสืบคดีทุจริตขึ้น<ref name="ndtv">{{cite news|url= http://www.ndtv.com/article/india/what-is-the-jan-lokpal-bill-why-its-important-96600&cp|title=What is the Jan Lokpal Bill, why it's important|publisher=[[NDTV]]|date=16 August 2011|accessdate=17 August 2011}}</ref>
 
ร่างรัฐบัญญัตินี้มุ่งหมายจะยับยั้งการทุจริต ทดแทนความเสียหายของพลเมือง และคุ้มครอง "ผู้แฉ" (whistle-blower) การทุจริต โดยให้มี "ชนโลกบาล" ขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าว คำว่า "ชนโลกบาล" นั้น [[L. M. Singhvi]] สมาชิกรัฐสภา บัญญัติขึ้นระหว่างการอภิปรายใน ค.ศ. 1963 และคำว่า "ชน" ในชื่อดังกล่าว หมายความถึง หมู่ชน ซึ่งสื่อว่า พัฒนาการที่นำมาสู่ร่างรัฐบัญญัติฉบับนี้เป็นการริเริ่มของ "พลเมืองทั่วไป" ผ่านประชาพิจารณ์ที่มีนักกิจกรรมคอยผลักดันและปราศจากส่วนร่วมของภาครัฐ<ref name="toi_iac">{{cite web|title=Support for Anna Hazare grows online|url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-08-16/mumbai/29892098_1_anna-hazare-website-caller-tune|work=The Times of India|accessdate=16 August 2011}}</ref>
13,739

การแก้ไข