ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ฉบับร่าง"

=== การลบฉบับร่างเก่า ===
ฉบับร่างที่ไม่มีการแก้ไขภายในหกเดือนอาจถูกลบด้วยเงื่อนไข [[WP:ท10|ท10]] สำหรับการลบทันที หน้าที่ถูกลบด้วยเงื่อนไข ท10 อาจขอกู้คืนได้เมื่อมี[[วิกิพีเดีย:นโยบายการลบ#การขอสำเนาหน้าที่ถูกลบ|การขอสำเนาหน้าที่ถูกลบ]]
 
=== หน้าที่ผ่านแล้ว ===
สำหรับหน้าที่ย้ายไปเนมสเปซบทความแล้ว ให้ผู้ใช้ทั่วไปแจ้งลบ และผู้ดูแลระบบลบหน้าดังกล่าวตามด้วย เพื่อไม่ให้เกิดหน้าเปลี่ยนทางค้างในระบบ
 
== หมายเหตุ ==