ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

เพิ่มขึ้น 2,139 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มข้อมูล หน่วยงานภายในสภากาชาด
(→‎หน่วยงานภายใน: ไม่ใช่ที่ฝากลิงค์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เพิ่มข้อมูล หน่วยงานภายในสภากาชาด)
 
งานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ [[สวนลุมพินี]] ภายใต้แนวคิด "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม"<ref>https://www.redcross.or.th/news/information/5847/</ref>
 
 
== หน่วยงานภายใน ==
{{บน}}
*สำนักงาน
**สำนักงานบริหาร
**สำนักงานกลาง
**[[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]]
**[[โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา]]
**[[สถานเสาวภา]]
**[[สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์]]
**[[สำนักงานยุวกาชาด]]
**[[สำนักงานอาสากาชาด]]
**[[ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ]]
**สำนักงานจัดหารายได้
**สำนักงานการคลัง
**[[สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]]
**สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
**[[สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด]]
{{กลาง}}
*หน่วยงานชำนัญพิเศษ
**ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
**[[ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย]]
**ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
**[[ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย]]
**ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
**ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
*หน่วยงานพิเศษ
**[[มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย]]
**สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
**สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
**[[สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรดา]]
**[[สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย]]
{{ล่าง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
35

การแก้ไข