ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

ลดลง 3,702 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
→‎หน่วยงานภายใน: ไม่ใช่ที่ฝากลิงค์
(→‎หน่วยงานภายใน: ไม่ใช่ที่ฝากลิงค์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
งานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ [[สวนลุมพินี]] ภายใต้แนวคิด "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม"<ref>https://www.redcross.or.th/news/information/5847/</ref>
 
== หน่วยงานภายใน ==
{{บน}}
*[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/#tab1 สำนักงาน]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/adminis สำนักงานบริหาร]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/central/ สำนักงานกลาง]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/chulalongkornhospital/ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/somdej/ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/saovabha/ สถานเสาวภา]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/rtrc/ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/youth/ สำนักงานยุวกาชาด]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/volunteerbureau/ สำนักงานอาสากาชาด]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/nationalbloodcenter/ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/fundraising/ สำนักงานจัดหารายได้]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/finance/ สำนักงานการคลัง]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/stin/ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/hr/ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/chapternews/ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด]
{{กลาง}}
*[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/#tab2 หน่วยงานชำนัญพิเศษ]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/rehabcenter/ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/eyebank/ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/trcarc/ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/organdonate/ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/it/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/firstaid/ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย]
*[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/#tab3 หน่วยงานพิเศษ]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/childrenhome/ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/property/ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/prm/ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/nutrition/ สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรดา]
**[https://www.redcross.or.th/aboutus/department/audit/ สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย]
{{ล่าง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
19,911

การแก้ไข