ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จอกว้าง ฟิล์ม"

| [[One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ]] || 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2563<br>8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 || [[ไลน์ทีวี]]<br>[[ช่องวัน]] || ไลน์ ประเทศไทย<br>[[จีดีเอช ห้าห้าเก้า]]
|-
| rowspan ="2"| 2563 || [[ฉลาดเกมส์โกง (ละครโทรทัศน์)|ฉลาดเกมส์โกง]] || เริ่ม 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน || [[ช่องวัน]] || [[จีดีเอช ห้าห้าเก้า]]
|-
|}
12

การแก้ไข