ผลต่างระหว่างรุ่นของ "The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ลบ|ขาดความสำคัญและไม่ได้รับการแก้ไขเกิน 6 เดือน}}{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|ละครชุดประเทศไทย|ละครชุดต่างประเทศ|สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์}}
{{กล่องข้อมูล รายการโทรทัศน์
;อาร์ต
:รับบทโดย ธงชัย พิมาพันธุ์ศรี
:ปรากฏตัวในตอนที่ 5 นักเรียนชมรมศิลปะป้องกันตัว เป็นหัวหน้าชมรม รุ่นพี่ของมณ
;ดุ๊ค
:รับบทโดย รพี พัฒนเจริญ
:ปรากฏตัวในตอนที่ 5 อดีตสมาชิกชมรมศิลปะป้องกันตัว เป็นผู้ขโมยชุดชั้นในหญิง
;เจน
:รับบทโดย ทิพนภา ไชยพงศ์ผาต
;ชญานี ปราชญ์คริษฐ์
:รับบทโดย ดวงกมล สุขวัฒน์วิบูลย์
:ปรากฏตัวในตอนที่ 3 เป็นแม่ของน้ำตาล
;ศ.ดร.เปรมชัย ทวีศิลป์
:รับบทโดย รังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์
26,879

การแก้ไข