ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จีเอ็มเอ็มทีวี"

|จีเอ็มเอ็มทีวี<br>ภาพดีทวีสุข
|-
| rowspan="189" |2563
| [[Angel Beside Me เทวดาท่าจะรัก]]
| [[ฉัตรแก้ว สุศิวะ]]
| [[เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข]]
| {{hidden||<center>[[ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง]]<br>[[ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล]]<br>[[ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต]]<br>[[จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล]]<br>[[พลอยชมพู ศุภทรัพย์]]<br>[[อภิชญา แซ่จัง]]<br>[[ศิวกร เลิศชูโชติ]]<br>[[วรรณปิยะ ออมสินนพกุล]]</center>}}
| เริ่ม 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 1 มกราคม พ.ศ. 2564
| จีเอ็มเอ็มทีวี<br>เก้ง กวาง แก๊งค์
|-
| rowspan="9" |
| [[Oh My Boss นายคะ..อย่ามาอ่อย]]
| [[เฉลิมชาตรี ยุคล|หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล]]
12

การแก้ไข