ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

ลดลง 7,893 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
→‎สภาอุณาโลมแดง: ควรใส่ตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียว เช่น หัวหน้า
(→‎สภาอุณาโลมแดง: ควรใส่ตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียว เช่น หัวหน้า)
* '''พ.ศ. 2463''' สภากาชาดไทยได้รับการรับรองจาก "ส่วนการรับรองระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ"
* '''พ.ศ. 2464''' สภากาชาดไทยเข้าเป็นสมาชิกของ "สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ"
 
== สภาอุณาโลมแดง ==
=== ทานมยูปถัมภก์ ===
==== ผู้บำรุงการอย่างสูงสุด ====
* [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
==== ผู้บำรุงการ ====
*[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร]]
 
==== สภาชนนี ====
* [[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]]
 
=== กรรมการิณีสภา ===
==== สภานายิกา ====
* [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
==== อุปนายิกา ====
*[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]
*[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร]]
* [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์]]
*[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี]]
*[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี]]
* [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา]]
* [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา]]
* [[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5]]
 
==== เลขานุการิณี ====
* [[เปลี่ยน ภาสกรวงศ์|ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์]]
 
==== ผู้ช่วยเลขานุการิณี ====
*[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร]]
*[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี]]
 
==== เหรัญญิกา ====
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์]]
==== ผู้ช่วยเหรัญญิกา ====
* จ่าง ภรรยาเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์
==== กรรมการิณี ====
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน]]
* [[หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา]]
* [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|หม่อมเฉื่อย ดิศกุล ณ อยุธยา]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา|หม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา]]
* [[ท่านผู้หญิงสุ่น โชติกเสถียร]]
* [[พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค)|ท่านผู้หญิงเลื่อม บุนนาค]]
* [[เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)|ท่านผู้หญิงตลับ ฉัตรกุล ณ อยุธยา]]
* สุ่น ภรรยาพระยาสวัสดิ์รามะดิฐ
* ทรามสงวน ภรรยาพระยาอินทรเทพ
* เพิ่ม ภรรยาพระบริบูรณโกษากร
* โป๋ ภรรยาพระภักดีภัทรากร
* อิ่ม ภรรยาพระเจริญราชธน
* พอน ภรรยาพระพิบูลย์พัฒนากร
==== อนุกูลกรรมการิณี ====
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์|หม่อมเจ้าหญิงแฉ่ง เกษมสันต์]]
* [[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ|หม่อมเจ้าหญิงเลื่อน จรูญโรจน์]]
* ท่านผู้หญิงเกษร สุวรรณทัต
* ท่านผู้หญิงจับ กัลยาณมิตร
* เอี่ยม ภรรยาพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง
* คุณหญิงแก้ว เกตุทัต
* สังวาลย์ ภรรยาพระยามหาเทพ
* สอน ภรรยาพระยาไพศุลป์สมบัติ
* ต่วน ภรรยาพระอภิรักษ์ราชอุทยาน
* เชื้อ ภรรยาพระอาณัติพรากร
* ปั้น วัชราภัย
* หนู ภรรยานายเจียม
 
== สภากาชาดสยาม-สภากาชาดไทย ==