ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
 
'''ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' เป็นหน่วยงานใน[[สภากาชาด]]ที่มีหน้าที่ในการจัดหา[[โลหิต]]ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่ว[[ประเทศไทย]] มีทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต โดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศไทย<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg</ref>
 
== ประวัติ ==
35

การแก้ไข