ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
 
'''ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ''' เป็นหน่วยงานใน[[สภากาชาด]]ที่มีหน้าที่ในการจัดหา[[โลหิต]]ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่ว[[ประเทศไทย]] มีทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต โดยรับบริจากโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติให้บริการ ทำหน้าที่รับบริจาคอยู่โลหิตทั่วประเทศ
 
== ประวัติ ==
35

การแก้ไข