ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ArsaHuajaiit/ทดลองเขียน"

== ประวัติ ==
 
* '''18 มกราคม พ.ศ. 2495''' หน่วยงานบริการโลหิตของสภากาชาดไทยจึงได้เริ่มกิจการขึ้นอย่างเป็นทางการ
 
* '''พ.ศ. 2496''' สร้าง '''อาคารรังสิตานุสรณ์'''<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg</ref> เพื่อใช้เป็นที่ทำการแผนกบริการโลหิต
* '''พ.ศ. 2504''' สภากาชาดไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทยชุดแรกขึ้น เพื่อหาแนวทางให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น
 
* '''16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509''' จัดตั้งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ<ref>http://www.tsh.or.th/file_upload/files/v1%20n1%20057.pdf</ref> ณ กรุงเทพฯ โดยกิจการได้ขยายไปยังส่วนภูมิภาคโดย และเปิดสาขาบริการโลหิตขึ้นตามจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยภายในจังหวัด
 
* '''13 ตุลาคม พ.ศ. 2512''' เป็น "'''วันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ'''" สภากาชาดไทย
35

การแก้ไข