ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮาร์ตเฟิร์ด"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| blank3_info_sec1 = [[Hartford–Brainard Airport]]
| blank1_name_sec2 = Major Highways
| blank1_info_sec2blank1_info_sec2 = [[Fileไฟล์:I-84.svg|25px25px|link=Interstate 84 in Connecticut]] [[Fileไฟล์:I-91.svg|25px25px|link=Interstate 91]] [[Fileไฟล์:Connecticut Highway 2.svg|25px25px|link=Connecticut Route 2]] [[Fileไฟล์:Connecticut Highway 15.svg|25px25px|link=Connecticut Route 15]]
| blank4_name_sec2 = Commuter Rail
| blank4_info_sec2blank4_info_sec2 = [[Fileไฟล์:Amtrak logo 2.svg|25px25px|link=Amtrak]] [[Fileไฟล์:Hartford Line Transparent.png|25px25px|link=Hartford Line]]
| blank5_name_sec2 = Rapid Transit
| blank5_info_sec2blank5_info_sec2 = [[Fileไฟล์:CTfastrak symbol.svg|25px25px|link=CTfastrak]]
| website = {{URL|http://www.hartford.gov}}
| pop_est_footnotes =
417,867

การแก้ไข