ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8602515 โดย Maca Dird AUTTPด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8602515 โดย Maca Dird AUTTPด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
}}
 
'''โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์''' หรือ '''โรคส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์'''<ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน] ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เรียกดูเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2552</ref> ({{lang-en|Sexually transmitted disease; STD}}) หรือ '''กามโรค''' ({{lang-en|Venereal disease}}; เรียกย่อว่า '''วีดี''') เป็นความเจ็บป่วยซึ่งมีแนวโน้มติดต่อหรือส่งผ่านระหว่าง[[มนุษย์]]หรือ[[สัตว์]]โดยการสัมผัสทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น[[การร่วมเพศ|การร่วมเพศทางช่องคลอด]] [[ออรัลเซ็กซ์|ทางปาก]] หรือ[[การร่วมเพศทางทวารหนัก|ทางทวารหนัก]] ในปัจจุบันมีการใช้คำว่า '''การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์''' (Sexually transmitted infection; STI) ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าเดิมมากขึ้น เพราะผู้ป่วยอาจมี[[การติดเชื้อ]]และมีความสามารถในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้โดยไม่มีอาการแสดงของ[[โรค]] การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อาจติดต่อได้จากการใช้เข็มฉีดยาเสพติด[[การฉีดเข้าหลอดเลือดดำ|เข้าหลอดเลือดดำ]]ต่อจากผู้ป่วย รวมถึงผ่าน[[การคลอด]]หรือ[[การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่]]
 
== อ้างอิง ==