ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = วานรนิวาส
 
== ประวัติ ==
เมื่อประมาณ [[พ.ศ. 2378]] [[พระสุนทรราชวงษา]] เจ้าเมือง[[นครพนม]]ได้เสร็จราชการสงครามแล้ว จึงกลับเมือง[[ยโสธร]]ตามเดิม [[ท้าวจันโสม]]ซึ่งเป็น[[เพี้ย]] (ข้าราชการอีสานโบราณ) บ้านม่วงริมยาม ซึ่งคงจงรักภักดีต่อพระสุนทรราชวงษามาก ได้หาสมัครพรรคพวกได้ประมาณพันคนเศษตามพระสุนทรราชวงษา เจ้าเมืองยโสธร ไปตั้งครอบครัวที่บ้านกุดลิง แขวงเมืองยโสธร โดยคำว่า "กุด" หมายถึงลําลํน้ำที่ไหลไม่หยุด ส่วน "ลิง" หมายถึงต้นหูลิง (มิใช่มีลิงอยู่มาก)
 
ต่อมาท้าวจันโสมเห็นว่า บ้านกุดลิงคับแคบลําลํบากในการทําทํมาหากิน และพระสุนทรราชวงษา (ท้าวฝ่าย) เจ้านาย อาจจะอสัญกรรมจึงหมดความผูกพัน อีกทั้งคิดถึงญาติที่พี่น้องชาวโย้ยเดิมที่บ้านม่วงริมยาม จึงได้อพยพกลับมาใกล้บริเวณเดิมที่บ้านท่าแร้ (ตําบลแร่ตํบลแร่ [[อำเภอพังโคน]]ในปัจจุบัน) และคงนําชื่อนํชื่อ "บ้านกุดลิง" ตามมา แต่แห้งแล้งอีก จึงอพยพมาอยู่บ้านชุมแสงหัวนา (บ้านและตําบลตํบลวานรนิวาสในปัจจุบัน) และยังคงใช้ชื่อบ้านกุดลิงเช่นเดิม
 
จนกระทั่ง[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 4) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาปีของชาวย้อเป็น "[[สกลนคร|เมืองสกลนคร]]" เมื่อปี [[พ.ศ. 2381]] จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกบ้านกุดลิงของชาวโย้ยให้เป็นเมืองน้องของเมืองสกลนคร โดยมีชื่อคล้องจองกันว่า '''เมืองวานรนิวาส''' เมื่อวันจันทร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ตรีศก จ.ศ. 1223 ตรงกับวันจันทร์ที่ [[6 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2404]] และทรงตั้งท้าวจันโสมเป็นหลวงประชาราษฎร์รักษา (ฉิม ศรีถาพร) เป็นเจ้าเมืองคนแรก
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอวานรนิวาสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 82 กิโลเมตร และห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ประมาณ 780 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอบ้านม่วง]]และ[[อำเภอคำตากล้า]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภออากาศอำนวย]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพรรณานิคม]]และ[[อำเภอพังโคน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอสว่างแดนดิน]]และ[[อำเภอเจริญศิลป์]]
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
{|
|-
||1.||วานรนิวาส|||| (Wanon Niwat)||||17 หมู่บ้าน||||||||||8.||ศรีวิชัย|||| (Si Wichai)||||14 หมู่บ้าน|||
|-
||2.||เดื่อศรีคันไชย|||| (Duea Si Khan Chai)||||15 หมู่บ้าน|||||||||||9.||นาซอ|||| (Na So)||||10 หมู่บ้าน|||
|-
||3.||ขัวก่าย|||| (Khua Kai)||||13 หมู่บ้าน|||||||||||10.||อินทร์แปลง|||| (In Plaeng)||||9 หมู่บ้าน|||
|-
||4.||หนองสนม|||| (Nong Sanom)||||19 หมู่บ้าน||||||||||11.||นาคำ|||| (Na Kham)||||10 หมู่บ้าน|||
|-
||5.||คูสะคาม|||| (Khu Sakham)||||9 หมู่บ้าน|||||||||||12.||คอนสวรรค์|||| (Khon Sawan)||||9 หมู่บ้าน|||
|-
||6.||ธาตุ|||| (That)||||21 หมู่บ้าน|||||||||||13.||กุดเรือคำ|||| (Kut Ruea Kham)||||9 หมู่บ้าน|||
|-
||7.||หนองแวง|||| (Nong Waeng)||||6 หมู่บ้าน|||||||||||14.||หนองแวงใต้|||| (Nong Waeng Tai)||||14 หมู่บ้าน|||
|}
 
 
== ประชากร ==
อําเภออํเภอวานรนิวาสมีประชากรรวมทั้งสิ้น 120,176 คน ([[พ.ศ. 2549]]) เป็นชาย 59,974 คน หญิง 60,202 คน ประชากรจํานวนจํนวน 27,950 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95.1 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 4.8 ศาสนาอิสลามร้อยละ 0.1
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.wanonniwat.com/ ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส]
* [http://www.wanonniwas.org/ เทศบาลตำบลวานรนิวาส]
* [http://www.wanorn.org/ สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส]
* [http://www.osesa3.net/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3]
* [http://school.obec.go.th/mwn/ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส]
* [http://www.cmsthaicenter.com เว็บลูกหลานชาววานรนิวาส]
* [http://www.hanuman23.com เว็บลูกหลานชาววานรนิวาส รุ่นหนุมาน '๒๓]
 
{{อำเภอจังหวัดสกลนคร}}
15,658

การแก้ไข