ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การท่องเที่ยวในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
|10 || {{flagcountry|United Kingdom}} || 994,468 || 1,003,386 || 946,919 || 907,877|| 905,024 ||873,053|| 844,972 || 810,727 || 841,425 || 826,523 || 859,010 || 850,685
|-
|11 || {{flagcountry|Vietnam}}* || 934,497 54685 || 830,394 || 751,091 || 559,415|| 725,057 ||618,670|| 496,768|| 380,368|| 363,029 || 338,303 || 237,672 || 227,134
|-
|12 || {{flagcountry|Cambodia}}* || 854,431 || 686,682 || 487,487 || 550,339|| 481,595|| 423,642|| 265,903|| 146,274 || 96,586 || 85,790|| 99,945 || 117,100
ผู้ใช้นิรนาม