ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ลบภาพ "Queen_Suthida_in_6_April_2020.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย JuTa เพราะ No OTRS permission for 30 days
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
(ลบภาพ "Queen_Suthida_in_6_April_2020.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย JuTa เพราะ No OTRS permission for 30 days)
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br > พัชรสุธาพิมลลักษณ
| image = Queen Suthida in 6 April 2020.jpg
| title = พระอัครมเหสี
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
18,239

การแก้ไข