ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''อัตตา''' ({{lang-pi|''อตฺตา''}}; {{lang-sa|''อาตฺมนฺ''आत्मन्}}) แปลว่า [[ตัวตน]] ร่างกาย รูปลักษณะ ตัวเอง หรือ[[วิญญาณ]] ตามทฤษฎีของผู้นับถือลัทธิว่าชีวิตเกิดขึ้นด้วยวิญญาณหรืออาตมัน ซึ่ง[[ชาวอินเดีย]]ทางภาคเหนือได้ยึดถือเช่นนั้น ในคัมภีร์[[อุปนิษัท]]อธิบายไว้ว่า อัตตาเป็นตัวตนเล็ก ๆ รูปร่างเหมือนคน อาศัยอยู่ในหัวใจเวลาปกติ และหนีออกจากร่างกายไปในเวลานอนหลับ หรือในเวลาสงบแน่นิ่ง เมื่ออัตตานั้นกลับมาสู่ร่างเหมือนเดิม ชีวิตและการเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นเป็นไปตามเดิม ในเวลาตายอัตตาก็จะหนีออกจากร่าง ไปใช้ชีวิตในอมตะของตนเองวนเวียนไปอย่างนี้โดยไม่มีสิ้นสุด (นัยพจนา. บาลี-อังกฤษ ของสมาคมบาลีปกรณ์)
 
ในศาสนาพุทธ [[พระพุทธเจ้า]]เรียกความเชื่อเรื่องอัตตาว่า'''[[สัสสตทิฐิ]]''' ถือเป็น[[มิจฉาทิฐิ]]อย่างหนึ่ง และเรียกว่า'''อัตตวาทุปาทาน''' ซึ่งถือเป็น[[อุปาทาน|ความยึดมั่นถือมั่น]]ประการหนึ่ง
332

การแก้ไข