ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
บทความในหน้านี้เป็นรายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย จำแนกตามสังกัด เรื่องของตำตรวจ ก็ ลด พนังงานเจ้าหน้าที่ลง ครึ่ง1 เพื่อจะให้คน ดีจริงๆได้รับใช้ประชาชนอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบการคอรับชั่นอย่างเข้งรัด เพราะคนบิ๊กๆ ให้ลูกน้อง จับประชาชนมั้วไปหมด ประชาชนตอนนี้เกียดตำตรวจมากกว่าทหาร ที่นี้เราต้อง ปรับเปลียนการ บริการประชาชนใหม่ เวลาตั่งด่านก็ปล่อยๆเค้าบ้างประชาชนเค้าไม่มี้งินกันคนหาเช้ากินค่ำ ต้องมาจ่ายค่าปรับหมดแล้วเมือรัยเต้าจะมีเงินเก็บ ถ้าเงินเดือนตำตรวจไม่พอน่ะ ปลอดเจ้าหน้าที่ออกครึ่ง1 และเอามาเพิ่มกับเจ้าหน้าที่ทีดำรงตำแหน่งยุจะดีกว่า และกฏหมายต้องเข้ม เรื่องจับกุม วิสามัญ ได้เลยเมือหนีการจับกุม ถ้ากฏหมายไม่เข้ม ก็อยู่แบบนี้แหละประเทศ ค่อยมาต่อครับ
บทความในหน้านี้เป็นรายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย จำแนกตามสังกัด
 
== กองบัญชาการกองทัพไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม