ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ"

{{อธิบายหน้าพูดคุย}}
 
== กำหนดระเบียบการแต่งตั้งและเปลี่ยนชื่อกลุ่มผู้ใช้''ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ'' ==
 
เมื่อเร็ว ๆ นี้พึ่งมีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบรุ่นใหม่ไป 2 คนโดยมีสิ่งที่แตกต่างจากผู้ดูแลระบบรุ่นเก่าคือไม่ได้ถือสิทธิ''ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ''ควบคู่ไปกับสิทธิ''ผู้ดูแลระบบ (ทั่วไป)'' โดยผมเข้าใจว่าสมัยก่อนผู้ดูแลระบบทั่วไปจะมีความสามารถในการแก้ไขหน้า CSS/JS ได้ แต่ต่อมาทางมีเดียวิกิได้แยกความสามารถนี้ออกมาเป็นสิทธิใหม่ก็เลยมีการแจ้งขอเพิ่มสิทธินี้ให้กับกลุ่มผู้ดูแลระบบรุ่นเก่า[[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/กรุ 24#Interface_administrator|ผ่านหน้า AN ไปเมื่อ 2 ปีก่อน]] ซึ่งถ้าเราพิจารณาตามนี้แล้ว ผู้ดูแลระบบรุ่นใหม่ก็ควรได้รับสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซไปพร้อมกันด้วย แต่ทางมูลนิธิวิกิมีเดียมีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะสามารถรับสิทธินี้ได้จะต้อง[[m:Interface administrators|เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (two-factor authentication หรือ 2FA)]] ก่อน ถ้าคำนึงถึงการเปิด 2FA แล้ว ผู้ที่จะได้รับสิทธิก็ต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ตรวจสอบผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิในการเปิด 2FA (oathauth-enable) มาก่อนหรือถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปก็ต้อง[[m:Steward_requests/Global_permissions#Requests_for_2_Factor_Auth_tester_permissions|ไปขอสิทธิ 2FA tester ที่เมทาวิกิ]] โดยผู้ดูแลระบบรุ่นใหม่ทั้งสองคนยังไม่ประสงค์ที่จะรับสิทธินี้ตามการสอบถามในการเสนอชื่อจึงยังไม่ต้องกังวลเรื่อง 2FA แต่เราอาจต้องมาดูว่าผู้ดูแลระบบรุ่นเก่าได้เปิด 2FA ตามข้อกำหนดของมูลนิธิแล้วหรือยังครับ (โชคร้ายที่ตอนนี้ยัง[[m:Steward_requests/Permissions/2020-02#Rowingbohe@zh-classical.wikipedia|ไม่มีฟังก์ชันตรวจสอบ]])
 
นอกจากเรื่องกำหนดระเบียบการแต่งตั้งแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิอื่น ๆ (เช่น ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง) จึงขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น "ผู้ดูแลระบบส่วนต่อประสาน" โดย
 
* '''interface:''' ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2549) ของงสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้กำหนดศัพท์บัญญัติของ interface ประกอบด้วย ''ต่อประสาน'', ''ส่วนต่อประสาน'', ''ตัวต่อประสาน'' และ''โปรแกรมต่อประสาน'' โดยเหตุผลที่เลือก "ส่วนต่อประสาน" เพราะเป็นคำที่คุ้นเคยและแพร่หลายมากกว่า''ต่อประสาน''เฉย ๆ (เช่น [[ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้]]) หรือถ้ามี''ตัวต่อ''หรือ''โปรแกรม''อาจฟังดูตลกและซ้ำซ้อนตามลำดับ
* '''administrator:''' [[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ|ผู้ดูแลระบบ]]
 
โดยสรุปแล้วมีประเด็นที่จะขอพิจารณาดังนี้
 
# กำหนดระเบียบการแต่งตั้ง''ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ''เพื่อใช้ต่อไปในอนาคต
# ทบทวนการเปิดใช้งาน 2FA ของผู้ดูแลระบบรุ่นเก่า
# เปลี่ยนชื่อสิทธิ
 
--[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 20:15, 28 กรกฎาคม 2563 (+07)
11,531

การแก้ไข