ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ประกาศ/หัวข้ออภิปราย"

(promoted)
<!-- หัวข้อใหม่อยู่บน คงไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ตามความสนใจของชุมชน/ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้แสดงผล-->
* 28 กรกฎาคม – [[วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Chainwit.|คุณ Chainwit. ได้เป็นผู้ดูแลระบบ]]
* 25 กรกฎาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เปลี่ยนชื่อลิงก์ "ช่วยฉันเลือก" ในหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้|เปลี่ยนชื่อลิงก์ "ช่วยฉันเลือก" ในหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้]]
* 16 กรกฎาคม – [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอให้ไอพีและผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าฉบับร่างแทนบทความ|เสนอให้ไอพีและผู้ใช้ใหม่สร้างหน้าฉบับร่างแทนบทความ]]
11,531

การแก้ไข