ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 7 กันยายน พ.ศ. 2451 นายจำนงราชกิจ หุ้มแพรวิเศษ กรมพระอาลักษณ์ ถือศักดินา ๕๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/024/680.PDF พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง] </ref>
* 30 ธันวาคม พ.ศ. 2453 หลวงมหาสิทธิโวหาร ถือศักดินา ๑๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2383.PDF พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง] </ref>
* 30 สิงหาคม พ.ศ. 2454 แต่งเครื่องแต่งตัวอย่างมหาดเล็กชั้นที่ 2 เอก (เทียบเท่าชั้น หัวหมื่นมหาดเล็ก)<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1201.PDF แจ้งความกรมมหาดเล็ก] </ref>
* 8 กันยายน พ.ศ. 2455 พระยาราชสาสนโสภณ ถือศักดินา ๓๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/1348.PDF พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์] </ref>
* 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459 อำมาตย์เอก<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/2556.PDF พระราชทานยศ] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม