ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ยศ ==
* 20 สิงหาคม พ.ศ. 2454 มหาอำมาตย์โท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/970.PDF ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย] </ref>
* 1 มกราคม พ.ศ. 2458 มหาเสวกโท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/2326.PDF ประกาศกระทรวงวัง] </ref>
 
== งานเขียน ==
ผู้ใช้นิรนาม