ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2454 เป็น มหาอำมาตย์ตรี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1014.PDF ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศ แก่ข้าราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (หน้า ๑๐๑๕)] </ref>
* วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2458 เป็น มหาอำมาตย์โท<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/3025.PDF พระราชทานยศและเลื่อนยศ] </ref>
* วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 24662463 เป็นมหาอำมาตย์เอก<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/2.PDF พระราชทานยศ] </ref>
 
=== ตำแหน่ง ===
ผู้ใช้นิรนาม