ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ตำแหน่ง ==
* 4 ตุลาคม พ.ศ. 2461 ปลัดมณฑลกรุงเก่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/1666.PDF แจ้งความกระทรวงมหาดไทย] </ref>
* ผู้รักษาพระนครศรีอยุธยา
* 7 มิถุนายน พ.ศ. 2465 ผู้ตรวจการในกระทรวงมหาดไทย<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/D/675.PDF แจ้งความกระทรวงมหาดไทย] </ref>
* 25 มีนาคม พ.ศ. 2468 รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการ [[จังหวัดตะกั่วป่า]]<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/3948.PDF แจ้งความกระทรวงมหาดไทย (หน้า ๓๙๕๓)] </ref>
* 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/3196.PDF แจ้งความกระทรวงมหาดไทย] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม