ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 30 ธันวาคม พ.ศ. 2453 หลวงมหาสิทธิโวหาร ถือศักดินา ๑๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2383.PDF พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง] </ref>
* 8 กันยายน พ.ศ. 2455 พระยาราชสาสนโสภณ ถือศักดินา ๓๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/1348.PDF พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์] </ref>
* 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459 อำมาตย์เอก<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/D/2556.PDF พระราชทานยศ] </ref>
* 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 พระยาอมรฤทธิธำรง คงถือศักดินา ๓๐๐๐<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/2142.PDF พระราชทานบรรดาศักดิ์] </ref>
* 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 จางวางตรีพิเศษ<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/1322.PDF ประกาศกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม