ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเฮนรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์"

== พระอิสริยยศ ==
 
* 31 มีนาคม 2443 - 22 มกราคม 2444: ''ฮิสรอยัลไฮนิส'' เจ้าชายเฮนรีแห่งยอร์ก (His Royal Highness Prince Henry of York)
* 22 มกราคม 2444 - 9 พฤศจิกายน 2444: ''ฮิสรอยัลไฮนิส'' เจ้าชายเฮนรีแห่งคอร์นวอลล์แห่งยอร์ก (His Royal Highness Prince Henry of Cornwall and York)
* 9 พฤศจิกายน 2444 - 6 พฤษภาคม 2453: ''ฮิสรอยัลไฮนิส'' เจ้าชายเฮนรีแห่งเวลส์ (His Royal Highness Prince Henry of Wales)
* 6 พฤษภาคม 2453 - 31 มีนาคม 2471: สมเด็จเจ้าฟ้า''ฮิสรอยัลไฮนิส'' เจ้าชายเฮนรีแห่งสหราชอาณาจักร (His Royal Highness The Prince Henry)
* 31 มีนาคม 2471 - 10 มิถุนายน 2517:''ฮิสรอยัลไฮนิส'' สมเด็จเจ้าฟ้าชาย[[ดยุกแห่งกลอสเตอร์]] (His Royal Highness The Duke of Gloucester)
 
 
ผู้ใช้นิรนาม