ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคลเซียมคาร์บอเนต"

 
* [[แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์]] (Magnesium hydroxide) (Phillips’<sup>®</sup> [[Milk of Magnesia]])
* [[อะลูมิเนียมคาร์บอเนต]] (Aluminium carbonate) gel (Basajel<sup>®</sup>)
* '''[[แคลเซียมคาร์บอเนต]]''' (Calcium carbonate) (Tums<sup>®</sup>, Titralac<sup>®</sup>, [[Calcium]] Rich Rolaids<sup>®</sup>)
* [[โซเดียมไบคาร์บอเนต]] (Sodium bicarbonate) (Bicarbonate of soda)
* [[ไฮโดรทัลไซต์]] (Hydrotalcite) (Mg<sub>6</sub>Al<sub>2</sub> (CO<sub>3</sub>) (OH) <sub>16</sub> · 4 (H<sub>2</sub>O) ; Talcid®)
ผู้ใช้นิรนาม