ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
| footnote =
}}
[['''โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์''' เป็น[[โรงเรียน]]สังกัด[[กรมสามัญศึกษา]]เดิม ปัจจุบัน[[สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[[สมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ ณ บริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ใกล้[[คลองดำเนินสะดวก]] ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
 
==ประวัติโรงเรียน==
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็น[[โรงเรียน]]สังกัด[[กรมสามัญศึกษา]]เดิม ปัจจุบัน[[สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[[สมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ ณ บริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ใกล้[[คลองดำเนินสะดวก]] ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
เดิม[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็น[[โรงเรียน]]ราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาส[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2500]] ใช้ชื่อว่า " [[โรงเรียน]]สุปัญญาศึกษา"[[อักษรย่อ]] "[[ส.ป.]]" ต่อมาในวันที่ [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2518]] ได้โอนมาเป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]] สังกัดกองการมัธยมศึกษา [[กรมสามัญศึกษา]] ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ได้ชื่อใหม่ว่า " [[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้ง[[โรงเรียน]] ใช้[[อักษรย่อ]] "[[พ.ร.]]"
ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน
27,279

การแก้ไข