ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ตำแหน่ง = ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
}}
ดร.'''พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต,ดร.''' นามเดิม อนิลมาน ฉายา ธมฺมสากิโย เป็นพระภิกษุ[[ชาวเนปาล]] สัญชาติไทย บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] ซึ่งเมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร]] เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]]
 
พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/320/12.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย], เล่ม 132, ตอนพิเศษ 320 ง, 2 ธันวาคม 2558, หน้า 12</ref>
142

การแก้ไข