ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# นางสาวพรพงา สิงหเสนี (Suzanne)
# นางสาวพรระพี สิงหเสนี (Angela)
 
== ยศ ==
* 28 สิงหาคม พ.ศ. 2468 อำมาตย์ตรี<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/1750.PDF พระราชทานยศ] </ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
ผู้ใช้นิรนาม