ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
ทรงดำรงพระยศในชั้น อนุวงศ์ (หม่อมเจ้า) แห่งราชวงศ์จักรี ลำดับโปเจียมที่ 22
 
หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงเข้ารับราชการที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
 
ทั้งนี้ทรงเสด็จการกุศล และเยี่ยมประชาชนบ่อยครั้ง โดยส่วนมากเป็นการส่วนองค์ เพื่อให้มิให้ประชาชนต้องเดือดร้อน และเพื่อจะได้ทรงทราบถึงชีวิตที่แท้จริงของประชาชน แม้จะมีพระชันษาสูงก็ยังทรงงานอยู่ตลอดจนปัจจุบัน
1,627

การแก้ไข