ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงความน่าจะเป็น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[การแจกแจงอเนกนาม]] (Multinomial Distribution)
# [[การแจกแจงเอกรูป (ต่อเนื่อง)]] (Continuous Uniform Distribution)
# [[การแจกแจงเอ็กโพเนนเชียลเอกซ์โพเนนเชียล]] (Exponential Distribution)
# [[การแจกแจงปรกติ]] (Normal Distribution)
# [[การแจกแจงที]] (T Distribution)
431

การแก้ไข