ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8821:EB8E:6811:3034:18C9:263A (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย GeonuchBot
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8821:EB8E:6811:3034:18C9:263A (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย GeonuchBot)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{พุทธศาสนา}}
 
'''[[อาณาจักรอยุธยา|อ]]นัตตาอนัตตา''' ({{lang-pi|''อนตฺตา''}}) หรือ '''อนาตมัน''' ({{lang-sa|अनात्मन्}} ''อนาตฺมนฺ'') แปลว่า ''ไม่มี[[อัตตา]]'' ''ไม่มี[[ตัวตน]]'' ''ไม่ใช่อัตตา (หรือ[[อาตมัน]])'' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นธรรมชาติของ[[สังขาร]]และ[[นิพพาน|วิสังขาร]]<ref>พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),[http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=86 ธรรมนิยาม 3], ''พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม''</ref>
 
'''[[อาณาจักรอยุธยา|อ]]นัตตา''' ({{lang-pi|''อนตฺตา''}}) หรือ '''อนาตมัน''' ({{lang-sa|अनात्मन्}} ''อนาตฺมนฺ'') แปลว่า ''ไม่มี[[อัตตา]]'' ''ไม่มี[[ตัวตน]]'' ''ไม่ใช่อัตตา (หรือ[[อาตมัน]])'' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นธรรมชาติของ[[สังขาร]]และ[[นิพพาน|วิสังขาร]]<ref>พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),[http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=86 ธรรมนิยาม 3], ''พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม''</ref>
 
เหตุที่ได้ชื่อว่าอนัตตา