ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

เพิ่มขึ้น 17 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(change cats)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{พุทธศาสนา}}
 
'''อนัตตา[[อาณาจักรอยุธยา|อ]]นัตตา''' ({{lang-pi|''อนตฺตา''}}) หรือ '''อนาตมัน''' ({{lang-sa|अनात्मन्}} ''อนาตฺมนฺ'') แปลว่า ''ไม่มี[[อัตตา]]'' ''ไม่มี[[ตัวตน]]'' ''ไม่ใช่อัตตา (หรือ[[อาตมัน]])'' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นธรรมชาติของ[[สังขาร]]และ[[นิพพาน|วิสังขาร]]<ref>พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),[http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=86 ธรรมนิยาม 3], ''พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม''</ref>
 
เหตุที่ได้ชื่อว่าอนัตตา
ผู้ใช้นิรนาม