ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มารศรี ณ บางช้าง"

* พ.ศ. 2518 : แหม่มจ๋า
* พ.ศ. 2518 : ข้าวนอกนา
* พ.ศ. 2518 : หนี้รัก
* พ.ศ. 2518 : เผ็ด
* พ.ศ. 2518 : ตะวันลับฟ้า
* พ.ศ. 2519 : คนบาป
* พ.ศ. 2519 : อสูรสวาท
* พ.ศ. 2519 : แม่ม่ายใจถึง
* พ.ศ. 2519 : ลูกหลง
* พ.ศ. 2519 : กบฏหัวใจ
* พ.ศ. 2523 : เคหาสน์สีแดง
* พ.ศ. 2523 : บ้านทรายทอง พจมาน สว่างวงศ์
* พ.ศ. 2523 : ดอกโสนบานเช้า
* พ.ศ. 2523 : รุ้งเพชร
* พ.ศ. 2523 : แม่อายสะอื้น
ผู้ใช้นิรนาม