ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิภพ ภู่ภิญโญ"

* ทหารเกณฑ์เจอผี (2527) แสดงคู่กับ ยอดรัก สลักใจ และ ล้อต๊อก
* สิงห์รถบรรทุก 2 (2527) แสดงคู่กับ สรพงศ์ ชาตรี
* นักสู้หน้าเซ่อ (2527) แสดงคู่กับ โน้ต เชิญยิ้ม
* ถล่มด่านปืน (2527) แสดงคู่กับ สรพงศ์ ชาตรี
* คาดเชือก (2527) แสดงคู่กับ สรพงศ์ ชาตรี
ผู้ใช้นิรนาม