ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อัปเดตลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
{{เก็บกวาด}}
'''จักรวรรดิจีน'''ก่อตั้งโดย'''ราชวงศ์ฉิน'''นําโดยนําโดย[[ฉินซื่อหวงตี้]]ซึ่งได้รวบรวมของจีนที่แตกออกเป็น 7 รัฐให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ฉินซื่อหวงตี้บริหารประเทศโดยใช้ระบบรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งจักรวรรดิจีนมีอายุยืนยาวมากประมาณ 1300'''2113ปี''' โดยเริ่มตั้งแต่ [[ราชวงศ์ฉิน]] [[ราชวงศ์ฮั่น]] [[ราชวงศ์จิ้น]] [[ราชวงศ์สุย]] [[ราชวงศ์ถัง]] [[ราชวงศ์ซ่ง]] [[ราชวงศ์เหลียว]] [[ราชวงศ์หยวน]] [[ ราชวงศ์หมิง]] โดยมาสิ้นสุดที่ [[ราชวงศ์ชิง]]
 
[[ภาพ:Qin.jpg|400px|thumb|right|เขตแดน'''ราชวงศ์ฉิน''']]
[[ภาพ:Han2.jpg|thumb|300px|right|เขตแดนของ'''ราชวงศ์ฮั่น''']]
[[ภาพ:Sui.jpg|none|250px|right|เขตแดนของ'''ราชวงศ์สุย''']]
[[ภาพ:Tang.jpg.jpg|thumb300px||right|ภาพเขตแดน'''ราชวงศ์ถัง''']]
[[ภาพ:Song.jpg|400px|thumb|300px|right|เขตแดน'''ราชวงศ์ซ่ง''']]
[[ภาพ:Yuan.jpg|400px|thumb|300px|right|เขตแดน'''ราชวงศ์หยวน''']]
[[ภาพ: map Ming-China1.jpg|300px|thumb|300px|right|เขตแดนราชวงศ์หมิง]]
[[ภาพ:Qing.jpg|thumb|250px|300px|right|เขตแดนราชวงศ์ชิง]]
 
[[ภาพ:Han2.jpg|thumb|300400px|right|เขตแดนของ'''ราชวงศ์ฮั่น''']]
จักรวรรดิจีนก่อตั้งโดย'''ราชวงศ์ฉิน'''นําโดยฉินซื่อหวงตี้ซึ่งได้รวบรวมของจีนที่แตกออกเป็น 7 รัฐให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ฉินซื่อหวงตี้บริหารประเทศโดยใช้ระบบรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งจักรวรรดิจีนมีอายุยืนยาวมากประมาณ 1300ปี โดยเริ่มตั้งแต่ [[ราชวงศ์ฉิน]] [[ราชวงศ์ฮั่น]] [[ราชวงศ์จิ้น]] [[ราชวงศ์สุย]] [[ราชวงศ์ถัง]] [[ราชวงศ์ซ่ง]] [[ราชวงศ์เหลียว]] [[ราชวงศ์หยวน]] [[ ราชวงศ์หมิง]] โดยมาสิ้นสุดที่ [[ราชวงศ์ชิง]]
 
[[ภาพ:Jin.jpg|thumb|400px|right|เขตแดนของ'''ราชวงศ์จิ้น''']]
 
[[ภาพ:Sui.jpg|nonethumb|250400px|right|เขตแดนของ'''ราชวงศ์สุย''']]
 
[[ภาพ:Tang.jpg.jpg|thumb300px|400px|right|ภาพเขตแดนของ'''ราชวงศ์ถัง''']]
 
[[ภาพ:Song.jpg|400px|thumb|300400px|right|เขตแดน'''ราชวงศ์ซ่ง''']]
 
[[ภาพ:Yuan.jpg|400px|thumb|300400px|right|เขตแดน'''ราชวงศ์หยวน''']]
 
[[ภาพ: map Ming-China1.jpg|300400px|thumb|300px|right|เขตแดนราชวงศ์หมิง]]
 
[[ภาพ:Qing.jpg|thumb|250px|300400px|right|เขตแดนราชวงศ์ชิง]]
 
 
 
[[be:Гісторыя Кітая]]
ผู้ใช้นิรนาม