ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง"

* คอนเสิร์ต ลอยกระทงโต้รุ่ง (2535) สวนสามพราน
* Rs unplugged concert (2537) MBK HALL
* คอนเสิร์ต ประสานใจสู้ภัยเอดส์ (2537) สนามกีฬากองทัพบก
* RS. Meeting Concert ตอน บุกเกาะอลเวง ร้องเพลงหน้าบาน (22 ต.ค.2537) MBK HALL
* RS. Meeting Concert ตอน นอกเครื่องแบบ...ซ่า (7 ต.ค.2538) MBK HALL
ผู้ใช้นิรนาม