ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
 
== พงศาวลี ==
== ราชตระกูล ==
{{ahnentafel top|width=100%|พงศาวลีของ{{PAGENAME}}}}
 
<center>{{ahnentafel-compact5
{| class="wikitable"
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|+'''พระราชตระกูลในสามรุ่นของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย'''
|border=1
|-
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|-
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
| rowspan="8" align="center"| '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย'''<br />
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|-
|1= 1. '''{{PAGENAME}}'''
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
| rowspan="4" align2="center"| '''พระชนก:'''<br2. />[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|-
| rowspan="4" align3="center"| '''พระชนนี:'''<br3. />[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
| rowspan="2" align4="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br4. />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[เจ้าขรัวเงิน]]
| rowspan="2" align5="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br5. />[[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|-
|6= 6. [[หลวงอาสาสำแดง (แตง)]]
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
|7= 7. [[ท้าวสุจริตธำรง (นาค)]]
|-
| align 8= "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br8. />[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
| align 9= "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br9. />[[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[หลวงอาสาสำแดง (แตง)]]
|10= 10. [[เงิน แซ่ตัน]]
| align = "center"|'''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''
| align 11= "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br11. />[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]]
พระยาจินดารังสรรค์ (แก้วแขก)
|12=
|-
|13=
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ไม่ทราบ
|14=
|-
|15=
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[ท้าวสุจริตธำรง (นาค)]]
|16= 16. (=22.) [[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ไม่ทราบ
|17= 17. (=23.) [[พระอัครชายา (หยก)]]
|-
|18= 18. [[ทอง ณ บางช้าง]]
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />ไม่ทราบ
|19= 19. [[สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี]]
|}
|20= 20. เศรษฐีจีนฮกเกี้ยนแซ่ตัน
|21= 21. น้องสาวของท่านผู้หญิงชำนาญบริรักษ์ (น้อย)
|22= 22. (=16.) [[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]]
|23= 23. (=17.) [[พระอัครชายา (หยก)]]
|24=
|25=
|26=
|27=
|28=
|29=
|30=
|31=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==
5,587

การแก้ไข