ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระประวัติ ==
[[ไฟล์:พระราชโอรสพระราชธิดาในเจ้าจอมมารดาเปี่ยม.jpg|thumb|left|พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย (ขวาสุด) ถ่ายทรงฉายพร้อมกับพระโสทรอนุชาและพระขนิษฐาโสทรกนิษฐภคินี คือ (จากซ้าย) พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา, พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์, พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์]]
พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 3 แรม 13 ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จุลศักราช 1218 ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2400) เป็นพระราชโอรสพระองค์โตใหญ่ที่ประสูติแต่[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]] เจ้าจอมมารดาเปี่ยม [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานพระนาม ''อุณากรรณ'' เนื่องจากเมื่อเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเข้ามาอยู่ในวัง ได้เล่นละครเรื่อง[[อิเหนา]]เป็นตัว[[อุณากรรณ]] (นางบุษบาปลอมตัวเป็นชาย) <ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=770&stissueid=2440&stcolcatid=2&stauthorid=13 วังเจ้านาย], นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2440 ปีที่ 47 ประจำวัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2544</ref> พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย มีพระโสทรกนิษฐภคินีและพระโสทรอนุชาพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดารวม 54 พระองค์ คือได้แก่
*พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ ([[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]])
*พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ([[สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี]])
*พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ([[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]])
*พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ([[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]])
*พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ ([[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์]])
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดินบริเวณต้น[[ถนนเจริญกรุง]] เพื่อสร้างวังพระราชทาน แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เสด็จไปประทับที่วังเก่าของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย]] (พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3) อยู่ริมแม่น้ำใกล้กับป้อมมหาฤกษ์ บริเวณ[[โรงเรียนราชินี]] และสร้างวังใหม่ให้บนที่ดินพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2413 เรียกกันว่า[[วังสะพานถ่าน]] พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชยพระองค์ประทับอยู่ที่วังนี้ไม่นานก็สิ้นพระชนม์ และวังนี้ตกทอดมาสู่[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ|พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์]] เมื่อพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ทรงย้ายไปประทับที่[[วังเทวะเวสม์]] ใน[[สมัยรัชกาลที่ 6]] วังนี้ได้อยู่ในความดูแลของ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] และได้รื้อวังสร้างเป็นตลาดขายอาหาร ชื่อว่า ตลาดบำเพ็ญบุญ และเป็นโรงเรือนให้เช่าแสดงมหรสพ (ปัจจุบันคือ [[ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซา]] )<ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stcolumnid=783&stissueid=2441&stcolcatid=12&stauthorid=54%20 นิตยสารสกุลไทยตอบจดหมาย], นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2441 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2544</ref>
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย ทรงรับราชการเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีระกา เบญจศก จุลศักราช 1235 ตรงกับวันที่ [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2415 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2416]]) สิริพระชันษา 1816 ปี
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชยมีพระโอรส 1 พระองค์องค์ คือ
* '''หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)''' ประสูติเมื่อวันที่ [[17 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2416]] และสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2417]] ขณะชันษาเพียง 1 ปี
 
== พระเกียรติยศ ==
5,587

การแก้ไข