ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการกูเทินแบร์ค"

อัปเดตจำนวนสื่อ
(Potapt ย้ายหน้า โครงการกูเทนแบร์ก ไปยัง โครงการกูเทินแบร์ค: ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์เยอรมัน 2561)
(อัปเดตจำนวนสื่อ)
 
| title = Project Gutenberg Digital Library Seeks To Spur Literacy
| publisher = U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs
| accessdate = 2007-08-20 }}</ref> สื่อที่สะสมเป็นหนังสือทั้งเล่ม (full text) ที่[[ลิขสิทธิ์]]หมดอายุและเป็นสมบัติของสาธารณชน โครงการกูเทินแบร์คพยายามทำให้สาธารณชนสามารถใช้หนังสือเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียเงินเท่าที่จะทำได้ และในรูปแบบที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป (open format) ในเดือนธันวาคมพฤษภาคม ค.ศ. 20072020 โครงการกูเทินแบร์คกล่าวว่ามีสื่อกว่า 2462,000 สื่อในโครงการ<ref>{{cite web|url=https://www.gutenbergnews.org/20151003/project-gutenberg-releases-ebook-50000/|title=Project Gutenberg Releases eBook #50,000|date=25 February 2017|work=Project Gutenberg News|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170225103832/http://www.gutenbergnews.org/20151003/project-gutenberg-releases-ebook-50000/|archivedate=25 February 2017|url-status=dead}}</ref> โครงการกูเทินแบร์คเกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ ที่เป็นองค์การอิสระอีกหลายโครงการที่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกันและได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา "Project Gutenberg"
 
ถ้าเป็นไปได้ หนังสือหรือสื่อของโครงการกูเทินแบร์คจะเป็นเนื้อหาที่ไม่มีรูปแบบ (plain text) แต่รูปแบบอื่นก็มีให้เช่น [[เอชทีเอ็มแอล]] หนังสือหรือสื่อส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็มีบ้างที่เป็นภาษาอื่น โครงการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ "โครงการผู้ตรวจสอบ" ({{lang-en|Distributed Proofreaders}} หรือเรียกชื่อย่อว่า DP) ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร[[อินเทอร์เน็ต]]ที่ช่วยตรวจสอบหนังสือและสือก่อนที่จะเผยแพร่แก่สาธารณชนในโครงการกูเทินแบร์ค
22,507

การแก้ไข