ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* {{ต.ม.|๒๔๒๙}}
* {{ร.จ.พ.|๒๔๓๙}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/026/285.PDF พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ (หน้า ๒๘๖)] </ref>
* {{ร.ป.ฮ.|๒๔๔๑}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2441/035/358_1.PDF พระราชทานเหรียญปราบฮ่อ] </ref>
* เหรียญรัชดาภิเษก
* {{ร.ป.ม.|}}
ผู้ใช้นิรนาม