ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มยุรา เศวตศิลา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ไอ้ตีนโต (2520)
* สิงห์สำออย (2520)
* เงินคือพระเจ้า (2520)
* ไอ้คุณเฉิ่ม - กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ครรชิต ขวัญประชา, ทาริกา ธิดาทิตย์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก, สมศักดิ์ ช้ยสงคราม (2520)
* สิงห์รถบรรทุก (2520)
* ปล้นโหด (2520)
* เงินคือพระเจ้า (2520)
* แม่ดอกกัญชา (2520)
* ชื่นชีวานาวี - ไพโรจน์ สังวริบุตร, มยุรา ธนะบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ล้อต๊อก, มารศรี ณ บางช้าง (2520)
* ไอ้ 8 นิ้ว - สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, สุริยา ชินพันธุ์, นิภาพร นงนุช, อดุลย์ ดุลยรัตน์ (2521)
* เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง (2521)
* วัยแตกเปลี่ยว - สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, ลลนา สุลาวัลย์ (2521)
* จ้าวธรณี (2521)
* รักระแวง - สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เศรษฐา ศิระฉายา, ชูศรี มีสมมนต์, มารศรี อิศรางกูร (2521)
* นักล่าผาทอง - กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มารศรี อิศรางกูร, ฉัตร มงคลชัย (2521)
* เงิน เงิน เงิน - เกรียงไกร อุณหะนันท์, อภิรดี ภวภูวตานนท์, ล้อต๊อก, ปาหนัน ณ พัทลุง, มยุรา ธนะบุตร, อโนเชาว์ ยอดบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, พิศมัย วิไลศักดิ์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดี๋ ดอกมะดัน, วิยะดา อุมารินทร์ (2526)
* ลำพูนดำ - สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูวตานนท์, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมจินต์ ธรรมทัต, สมศักดิ์ ช้ยสงคราม, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล (2526)
* พยัคฆ์ทมิฬ - สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, พอเจตน์ แก่นเพชร, มยุรา ธนะบุตร, พิภพ ภู่ภิญโญ (2526)
* แก้วขนเหล็ก (2526)
* หุ่น (2527)
* พ่อปลาไหล แม่พังพอน - สันติสุข พรหมศิริ, พิศาล อัครเศรณี, มยุรา ธนะบุตร, ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, ล้อต๊อก, ท้วม ทรนง, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร (2531)
* เพราะว่าฉันรักเธอ (2531)
* [[ทองประกายแสด]] - สันติสุข พรหมศิริ, รอน บรรจงสร้าง, ตฤณ เศรษฐโชค, ชุดาภา จันทเขตต์, มยุรา ธนะบุตร, ดวงตา ตุงคะมณี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ญาณี จงวิสุทธิ์, บู๊ วิบูลย์นันท์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ชูศรี มีสมมนต์, ไกรลาศ เกรียงไกร, (2531)
* [[พริกขี้หนูกับหมูแฮม]] (2533)
* [[เวลาในขวดแก้ว]] (2534)
* ฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอา (2535)
* บนถนนคนนอนเปล - บิลลี่ โอแกน, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, รุ้งทอง ร่วมทอง, ธิติมา สังขพิทักษ์, มยุรา ธนะบุตร, ท้วม ทรนง (2535)
ผู้ใช้นิรนาม