ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
มหาอำมาตย์โท<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/D/365.PDF</ref> นายหมวกเอก '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์''' (5 สิงหาคม พ.ศ. 2399 – 4 มกราคม พ.ศ. 2467) มีพระนามเดิมว่า '''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์''' เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาแพ]] เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2399
 
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ เป็นพระเจ้าน้องยาเธอที่มีบทบาทในงานวรรณกรรมในช่วงต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์[[ดรุโณวาท]] ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เผยแพร่แก่ประชาชน และดำเนินการโดยคนไทย เริ่มออกฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2417 ชื่อหนังสือมีความหมายว่า "โอวาทหรือคำสอนของคนหนุ่ม" มีทั้งสารคดีและบันเทิงคดี มีสาระทันสมัย แสดงความสามารถและสติปัญญาของคนหนุ่มรุ่นใหม่ในยุคนั้น
ผู้ใช้นิรนาม